Atelier for Hope Bijzondere Schilderijen van Fenna Moehn Hummel, Bijbelse Religieuze Schilderijen

Atelier for Hope Counseling

 
Allerlei gebeurtenissen en ervaringen in ons leven vormen ons, zowel positieve als negatieve. Er kunnen diverse redenen zijn waarom het in het leven wat minder gemakkelijk kan zijn, waardoor je ineens stil gezet lijkt te worden. Iedere persoon maakt dat mee en iedereen gaat daar verschillend mee om. Meestal komen we daar zelf weer boven op maar soms kan het nodig zijn om daarbij hulp van anderen in te roepen

Persoonlijke counseling - samen stil staan om de weg naar je bestemming te hervinden.


Ik help je graag door naar je te luisteren om de gebeurtenissen en herinneringen die in jouw rugzak zijn terecht gekomen weer in het licht te brengen.

Dat kan gaan om:
verwerken van verlies van dierbare personen,
hulp bij onzekerheid of minderwaardigheidgevoelens,
verwerken van moeilijke dingen die in je leven spelen,
leren om grenzen aan te geven,
zingeving,
ontvangen van Gods vergeving,
bouwen aan een sterkere identiteit als gelovige
etc.


Samen kijken we welke stappen je zou kunnen nemen om een de rust en vrede in je leven te hervinden, vrede met God, met jezelf en met anderen. 
Het pad dat we daarvoor kiezen kan variëren van wandelgesprekken tot gesprekken en creatief verwerken in het Atelier for Hope.

Creativiteit & coaching/counseling


Door de werking van onze hersenen kunnen verschillende creatieve werkvormen helpen om stil te staan en tot rust te komen, emoties die lang verborgen zijn geweest weer te voelen. Creativiteit kan ookeen krachtig middel zijn om je gedachten uit te drukken als je geen woorden kunt vinden of als woorden te pijnlijk zijn. Wanneer dit past bij jou dan kan je gebruik maken van beeldend (ver)werken met je handen door bijv. tekenen, schilderen, fotograferen, boetseren, beeldhouwen etc.


Kennismaking en gesprekken


Counseling via Atelier for Hope is in principe kosteloos. Je kunt telefonisch of via de mail contact opnemen voor meer informatie. Wanneer de gesprekken plaatsvinden op een andere locatie dan in Doetinchem dan kan er een reiskostenvergoeding worden gevraagd.